องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงบ้านสำโรงโคก ม...
       เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส...
  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงบ้านเดื่อ ม.5 ...
       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส...
  ออกพ่นหมอกควันคอกโคกระบือที่ได้รับผลกระทบจากสถานกา...
       เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...


 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552