องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเปิดถนนโครงการก่อสร้างถนน Asp...
      

   ออกเยี่ยมผู้ติดเตียงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงบ้า...
      

  มอบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันและ...
      ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552