องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีตบ้านเหนือ ม.10 [ 21 เม.ย. 2565 ]48
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ทอง [ 21 เม.ย. 2565 ]51
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรังบ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 11 [ 21 เม.ย. 2565 ]44
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีตบ้านตลาด หมู่ที่ 13 [ 21 เม.ย. 2565 ]40
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ที่ 1 [ 20 เม.ย. 2565 ]53
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2 [ 20 เม.ย. 2565 ]30
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 [ 20 เม.ย. 2565 ]30
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังวัด หมู่ที่ 4 [ 20 เม.ย. 2565 ]34
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 [ 20 เม.ย. 2565 ]28
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9 [ 20 เม.ย. 2565 ]26
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 [ 20 เม.ย. 2565 ]32
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6 [ 20 เม.ย. 2565 ]30
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]108
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบกันสาดแบบชักลอกขนาด กว้าง ๒.๕x ลึก ๔ เมตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกดุน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 27 ก.ค. 2564 ]174
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคท้องร่วงฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส ชัยภูมิ งบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 ก.ค. 2564 ]174
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]165
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๔ [ 28 มิ.ย. 2564 ]170
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]145
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อย้ายแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 ต.กุดน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 14 มิ.ย. 2564 ]117
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]112
 
หน้า 1|2|3|4|5|6