องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 449 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]12
4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]22
5 ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสมัคครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดนเด่น ปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]22
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของราษฏรในพื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ประเภทประชาชนใช้ร่วมกัน แปลง"หนองผือสาธารณประโยชน์" [ 19 มี.ค. 2564 ]27
7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 18 มี.ค. 2564 ]25
8 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]21
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]10
10 เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]17
11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]19
12 หลักเกณ์การจ่ายเงินอุดหนุน [ 5 มี.ค. 2564 ]12
13 ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุุน QR Code [ 5 มี.ค. 2564 ]16
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]14
15 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]27
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8-2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]16
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7-2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]17
18 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.พ. 2564 ]29
19 เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]30
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6-2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23