องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณี ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 17 พ.ย. 2564 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พ.ศ. 2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]14
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]13
6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสที่ได้รับสมัครับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]35
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]19
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]23
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]27
10 ปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำปีงบ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]25
11 ประกาศรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ หลักฐาน👇👇👇👇 -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้สูงอายุประสงค์เข้าบัญชี)ทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมคะ [ 1 ต.ค. 2564 ]14
12 ประกาศ​ 👧เด็กที่มีอายุครบ 6 ปี จะไม่ได้รับสิทธิ​เงินอุดหนุ​นฯ แล้ว นะคะ 👶เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ยังได้รับเงินตามปกติ นะคะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก [ 1 ต.ค. 2564 ]15
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]22
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]42
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]42
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]36
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]44
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณี ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]34
19 19 ประกาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]28
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26