องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 478 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]5
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง เลื่อนการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ค. 2564 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเิงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]5
12 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" [ 17 พ.ค. 2564 ]3
13 เลื่อนการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]3
14 วันนี้มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 🔹ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 🔹รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ ก่อนนะคะ เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะ [ 7 พ.ค. 2564 ]4
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]4
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า) [ 6 พ.ค. 2564 ]3
17 แผ่นพับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 3 พ.ค. 2564 ]4
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]5
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]5
20 ประชาสัมพันธ์ช่างทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24