องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 560 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]5
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]7
4 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับตัวแทนประธานอาสาสมัครสาธาณณสุข ทั้ง 14 หมู่บ้าน [ 29 เม.ย. 2565 ]14
5 ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เม.ย.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 นครราชสีมา [ 27 เม.ย. 2565 ]14
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]15
7 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) [ 22 เม.ย. 2565 ]19
8 ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 64 [ 22 เม.ย. 2565 ]17
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 21 เม.ย. 2565 ]22
10 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) [ 19 เม.ย. 2565 ]21
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]27
12 รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]22
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]17
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 8 เม.ย. 2565 ]21
15 เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดน้ำใสครั้งที่ 2/2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]16
16 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]20
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]31
18 เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดน้ำใส เพื่ออนุมัติแผนงานปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]15
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]27
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 25 มี.ค. 2565 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28