องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เม.ย.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 นครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ในวันที่  27  เมษายน  2565  เวลา  11.00  น. นางปรียา  โพธิ์ชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค11  นครราชสีมา  ออกตรวจบ่อขยะ  (โคกอีตู้ หมู่ที่ 5)  ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เม.ย.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 นครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2565