องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]133
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 ต.ค. 2561 ]131
3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]129
4 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]146
5 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]140