องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]59
2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]106
3 ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]115
4 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]111
5 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561) ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]114
6 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560) ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]110
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ย. 2560 ]109
8 เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 20 ต.ค. 2559 ]114
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]106
10 รายงานทางการเงินการรับ -การจ่ายเงิน ประจำปี 2554 [ 29 ต.ค. 2555 ]104
11 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 13 ธ.ค. 2553 ]103
12 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 13 ธ.ค. 2553 ]98
13 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 2 ธ.ค. 2552 ]104
14 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 2 ธ.ค. 2552 ]93