องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบแสดงฐานะ การเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


    เอกสารประกอบ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ