องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญ นายก อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เรียนหัวหน้าสถานีคลื่นวิทยา FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เรียน หัวหน้าสถานีคลื่นวิทยุ FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
4 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
5 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
6 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญสมาชิก สภา อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญนายก อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญสมาชิกสภา อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (เชิญ นายก อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญสมัยที่่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญสมาชิกสภา อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
13 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 (เชิญผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
14 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (เชิญผู้บริหาร และพนักงาน) [ 5 พ.ค. 2564 ]1
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (เชิญสมาชิกสภา อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]1
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]3
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]3
18 รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]3
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]3
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3