องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบการลของพนักงานส่วนตำบล [ 26 เม.ย. 2565 ]24
2 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ [ 7 เม.ย. 2565 ]27
3 คู่มือการปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 17 มี.ค. 2565 ]113
4 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 10 ก.พ. 2565 ]24
5 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ [ 5 พ.ย. 2561 ]124
6 คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไข ยกเลิก คำสั่ง [ 3 ก.ย. 2561 ]128
7 คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนทะเบียนประวัติ [ 3 ก.ย. 2561 ]116
8 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวง [ 3 ก.ย. 2561 ]114
9 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ก.ย. 2561 ]127
10 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]113
11 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 มิ.ย. 2561 ]127