องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ  ดีอุดม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ 081-9760488


นายถวิล ภิรมย์ชม
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ค่ายใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ 083-1249090
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ 090-2465327
 
เรืออากาศตรี วิเชียร  ภิรมย์ชม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ 082-8629372
หรือ 062-1978890