องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหาร

นางปรียา  โพธิ์ชัย    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 084-9845818


นาง ปิยนันท์  เสนสอน
นายประคง  เรืองบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 081-7036019

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 080-7290409


นางขวัญเรือน  ศรฤทธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 085-7699493นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกน้ำใส
โทร : 084-6079143