องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน / แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]30
2 แบบฟอร์มคำร้องขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 15 เม.ย. 2565 ]29
3 แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 15 เม.ย. 2565 ]33
4 แบบฟอร์มการขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 15 เม.ย. 2565 ]33
5 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สุูงอายุตามประเพณี [ 1 มี.ค. 2565 ]45
6 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2565 ]44
7 แบบฟอร์มคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]45
8 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]48
9 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2565 ]47
10 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 12 มี.ค. 2564 ]132
11 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]131
12 แบบฟอร์มแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 มี.ค. 2564 ]129
13 แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี่ยความพิการ [ 12 มี.ค. 2564 ]138
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 8 มี.ค. 2564 ]125
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 8 มี.ค. 2564 ]118
16 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 2 มี.ค. 2564 ]123
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 3 ก.ย. 2561 ]139
18 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]139
19 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ก.ย. 2561 ]131
20 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวง [ 3 ก.ย. 2561 ]127
 
หน้า 1|2