องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดน้ำใสองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]119
2 แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]123
3 ประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอบที่ 3 [ 20 ม.ค. 2559 ]132
4 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 20 ม.ค. 2559 ]119
5 แบบสอบถามที่ 2-1 [ 20 ม.ค. 2559 ]122
6 แบบสอบถามที่ 2-2 [ 20 ม.ค. 2559 ]123
7 แบบสอบถามที่ 2-3 [ 20 ม.ค. 2559 ]121
8 แบบสอบถามที่ 2-4 [ 20 ม.ค. 2559 ]126
9 แบบสอบถามที่ 2-5 [ 20 ม.ค. 2559 ]122
10 แบบสอบถามที่ 2-6 [ 20 ม.ค. 2559 ]123