องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 790 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]5
3 จดหมายข่าว ประจำปี 2567 เดือนมกราคม [ 2 ก.พ. 2567 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]0
7 จดหมายข่าว ประจำปี 2566 เดือน ต.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2567 ]7
8 จดหมายข่าว ประจำปี 2566 เดือน พ.ย. 66 [ 11 ม.ค. 2567 ]10
9 จดหมายข่าว ประจำปี 2566 เดือน ธ.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2567 ]8
10 การป้องกันโรคโดยเฉพาะการให้วัคซีนป้องกันดรคติดเชื้อเอชพีวี (HPV) [ 11 ม.ค. 2567 ]3
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
12 ประชาสัมพันธ์รายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]6
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]6
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บทความหอกระจายข่าวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 13 ธ.ค. 2566 ]13
16 การป้องกันโรคติตต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]8
17 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรติดเชื้อไวรัสซิกา [ 4 ธ.ค. 2566 ]6
18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ [ 4 ธ.ค. 2566 ]9
19 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จากการประกอบการปศุสัตว์ [ 4 ธ.ค. 2566 ]8
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 30 พ.ย. 2566 ]6
21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]10
22 การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กรณีครัวเรือนในชุมชนเมือง [ 20 พ.ย. 2566 ]20
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤศจิกายน2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]10
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 14 พ.ย. 2566 ]15
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]6
26 ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2566 ]27
27 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2566 ]23
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]27
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]26
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการรายใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]25
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]26
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]27
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 6 ต.ค. 2566 ]30
34 ประชาสัมพันธ์ เปิดยืนยันสืทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 ต.ค. 2566 ]26
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]39
36 ประชาสัมพันธ์การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 2 ต.ค. 2566 ]27
37 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท [ 2 ต.ค. 2566 ]27
38 การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน [ 2 ต.ค. 2566 ]31
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]25
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign