องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 839 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาตารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 11 มิ.ย. 2567 ]1
2 ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศนโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happ Workplace) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 4 มิ.ย. 2567 ]1
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (รอบที่ 1) [ 17 พ.ค. 2567 ]3
7 การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 [ 13 พ.ค. 2567 ]1
8 จดหมายข่าว ประจำปี 2567 เดือน เมษายน [ 2 พ.ค. 2567 ]13
9 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่และการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (ระบบ Foodhandler) [ 2 พ.ค. 2567 ]1
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]13
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2567 (รอบ2) [ 1 พ.ค. 2567 ]1
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]6
13 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) [ 30 เม.ย. 2567 ]1
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม [ 30 เม.ย. 2567 ]1
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการรายใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2567ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]19
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]8
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีเมษายน 2567 รอบที่ 1 [ 17 เม.ย. 2567 ]7
18 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย [ 9 เม.ย. 2567 ]5
19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat stroke) [ 9 เม.ย. 2567 ]5
20 จดหมายข่าว ประจำปี 2567 เดือน มีนาคม [ 3 เม.ย. 2567 ]13
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 รอบที่ 2 [ 2 เม.ย. 2567 ]7
22 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]7
23 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควงบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.2564 [ 28 มี.ค. 2567 ]5
24 "MOI WASTE BANK WEEK - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" [ 22 มี.ค. 2567 ]5
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]8
26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]6
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 [ 19 มี.ค. 2567 ]6
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเ [ 15 มี.ค. 2567 ]12
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]7
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 14 มี.ค. 2567 ]6
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 13 มี.ค. 2567 ]21
32 แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 11 มี.ค. 2567 ]6
33 การขับเคลื่อนงานด้านควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ 2566 ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ [ 5 มี.ค. 2567 ]6
34 การขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง การป้องกันและการบริหารจัดการของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) [ 5 มี.ค. 2567 ]4
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
36 จดหมายข่าว ประจำปี 2567 เดือน กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2567 ]6
37 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]8
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]6
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]10
40 จดหมายข่าว ประจำปี 2567 เดือนมกราคม [ 2 ก.พ. 2567 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign