องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 601 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]152
142 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]132
143 เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]123
144 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]127
145 หลักเกณ์การจ่ายเงินอุดหนุน [ 5 มี.ค. 2564 ]133
146 ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุุน QR Code [ 5 มี.ค. 2564 ]136
147 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]133
148 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]132
149 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8-2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]134
150 มอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ก.พ. 2564 ]16
151 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7-2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]127
152 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.พ. 2564 ]146
153 เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]122
154 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6-2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]131
155 เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]135
156 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5-2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]123
157 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]155
158 เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]118
159 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วยตำบลกุดน้ำใส สมันสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]128
160 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4-2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]189
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign