องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 600 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]129
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]133
83 ปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำปีงบ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]140
84 ประกาศรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ หลักฐาน👇👇👇👇 -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้สูงอายุประสงค์เข้าบัญชี)ทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมคะ [ 1 ต.ค. 2564 ]129
85 ประกาศ​ 👧เด็กที่มีอายุครบ 6 ปี จะไม่ได้รับสิทธิ​เงินอุดหนุ​นฯ แล้ว นะคะ 👶เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ยังได้รับเงินตามปกติ นะคะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก [ 1 ต.ค. 2564 ]115
86 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]48
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]124
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]163
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]160
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]165
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน [ 1 ก.ย. 2564 ]11
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องการจัดตั้งจุุดรวบรวมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 1 ก.ย. 2564 ]13
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]165
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณี ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]152
95 19 ประกาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]130
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]134
97 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ตำบลกุดน้ำใส ปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]19
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]137
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้่ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ กรณี การระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 16 ส.ค. 2564 ]135
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]130
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign