องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 600 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 เม.ย. 2561 ]164
382 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 2 เม.ย. 2561 ]128
383 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 มี.ค. 2561 ]119
384 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 26 มี.ค. 2561 ]124
385 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 16 มี.ค. 2561 ]128
386 เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 มี.ค. 2561 ]119
387 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 14 มี.ค. 2561 ]127
388 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 13 มี.ค. 2561 ]126
389 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 12 มี.ค. 2561 ]122
390 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งตารางการทำความสะอาดตามโครงการชัยภูมิ "บ้านสวย เมืองสุข" [ 12 มี.ค. 2561 ]134
391 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 7 มี.ค. 2561 ]137
392 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 มี.ค. 2561 ]128
393 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 มี.ค. 2561 ]118
394 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]17
395 รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ........ [ 26 ก.พ. 2561 ]121
396 รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ........ [ 26 ก.พ. 2561 ]126
397 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]120
398 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10/2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]128
399 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10/2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]140
400 เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]117
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign