องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 579 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 27 ม.ค. 2563 ]113
262 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]112
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 14 ม.ค. 2563 ]105
264 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขอองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 7 ม.ค. 2563 ]125
265 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 2 ม.ค. 2563 ]124
266 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 2 ม.ค. 2563 ]107
267 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท [ 2 ม.ค. 2563 ]113
268 เรื่อง การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน [ 2 ม.ค. 2563 ]106
269 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]107
270 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 9 ธ.ค. 2562 ]119
271 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]103
272 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]102
273 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]106
274 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]134
275 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]107
276 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]101
277 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 1 ส.ค. 2562 ]109
278 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]104
279 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 12 ก.ค. 2562 ]108
280 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 10 ก.ค. 2562 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29