องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
  ได้เยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดล ต.กุดนํ้าใส อ.จัตุรัส จ....[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 425]
 
  ร่วมฌาปนกิจศพ คุณพ่อวันชัย พิพิธกุล ณ เมรุวัดโพธิ...[วันที่ 2021-03-01][ผู้อ่าน 207]
 
  ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเปิดถนนโครงการก่อสร้างถนน Asp...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 273]
 
   ออกเยี่ยมผู้ติดเตียงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงบ้า...[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 234]
 
  มอบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันและ...[วันที่ 2021-02-17][ผู้อ่าน 262]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามั...[วันที่ 2021-02-15][ผู้อ่าน 237]
 
  ขอขอบคุณทางร้านเด่นชัย ที่มอบกระเช้าให้กับองค์การบ...[วันที่ 2021-02-11][ผู้อ่าน 233]
 
  ร่วมฌาปนกิจศพ นายอาชัล หวลลำพึง ณ เมรุวัดบ้านกุดน้...[วันที่ 2021-02-10][ผู้อ่าน 238]
 
   ร่วมฌาปนกิจศพ คุณแม่แตง พิพิธกุล ซึ่งเป็นมารดาของ...[วันที่ 2021-02-06][ผู้อ่าน 272]
 
  ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่แตง พิพิธกุล ซึ่งเป็นมาร...[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 232]
 
  ร่วมกับรพ.สต.กุดน้ำใสและนักบริบาลท้องถิ่นตำบลกุดน้...[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 244]
 
  ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และลงประชาคมหนองผือ ใ...[วันที่ 2021-02-02][ผู้อ่าน 223]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50