องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ได้เยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดล ต.กุดนํ้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม และนางสาวจันทร์เพ็ญ ค่ายใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้เยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดล ต.กุดนํ้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15