องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และโดยอนุมัติของนายอำเภอจัตุรัส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่หัวข้อ "ข้อบัญญัติ" http://www.kudnamsai.go.th/select_news.php?news_id=643    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2563