องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำบลกุดน้ำใส ประจำปี พ.ศ.2566


เชิญชวนประชาชนในตำบลกุดน้ำใสร่วมจัดทำถังขยะเปียก  ลดโลกร้อน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์  "เคาะประตูบ้าน  (Knock  Door  Marketing)"  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03