องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลกุดน้ำใส


เมื่อวันที่ 8- 9 มิถุนายน 2565 นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเขตตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03