องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมพนักงานส่วนตำบล


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ทั้ง 14 หมู่บ้าน

2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15