องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


มอบแมส"รักใครให้ใส่แมส ช่วยเราห่างจากโควิด -19 ด้วยความห่วงใยจาก นายสุเทพ-คุณรัศมี ดีอุดม "และดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยได้จำกัดจำนวนผู้เ


เมื่อวันที่ 2 กันายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้มอบแมส"รักใครให้ใส่แมส ช่วยเราห่างจากโควิด -19 ด้วยความห่วงใยจาก นายสุเทพ-คุณรัศมี ดีอุดม "และดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26
2022-08-24