องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ได้ประชาคมหมู่บ้านเพิ่อยืนยันตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์แปลง "โคกพันธาตุ" ณบ้านวังวัด บ้านกุดน้ำใส และบ้านวังเสมา


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ประชาคมหมู่บ้านเพิ่อยืนยันตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์แปลง "โคกพันธาตุ" ณบ้านวังวัด บ้านกุดน้ำใส และบ้านวังเสมา


2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23