องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


กิจกรรมงานวันสตรสากล ประจำปี 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล  ประจำปี  2556 ณ  ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส  นำโดยท่านนายก อบต.กุดน้ำใส พร้อมด้วยสตรี ตำบลกุดน้ำใส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานดังกล่าว
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23