องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยห้องเย็นเจ้ตุ๋ย ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับ ข้าราชการ พนังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสีเขียว ณโรง


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยห้องเย็นเจ้ตุ๋ย ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับ ข้าราชการ พนังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสีเขียว ณโรงพยาบาลสนามตำบลกุดน้ำใส

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23