องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยห้องเย็นเจ้ตุ๋ย ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับ ข้าราชการ พนังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสีเขียว ณโรง


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยห้องเย็นเจ้ตุ๋ย ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับ ข้าราชการ พนังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสีเขียว ณโรงพยาบาลสนามตำบลกุดน้ำใส

2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26
2022-08-24