องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 ราย บ้านกุดนำ้ใส หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ราย และบ้านดอนเกษตร


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 ราย บ้านกุดนำ้ใส หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ราย และบ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 11 จำนวน 8 ราย รวมเป็น 11 ราย


2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23