องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 ราย บ้านกุดนำ้ใส หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ราย และบ้านดอนเกษตร


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 ราย บ้านกุดนำ้ใส หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ราย และบ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 11 จำนวน 8 ราย รวมเป็น 11 ราย

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03