องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ส.ส เชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิเขต 2 ได้มาเยี่ยมชม โรงพยาบาลสนามตำบลกุดน้ำใส และได้มอบ น้ำดื่ม 6 แพ็ค นม 4 ลัง มาม่า 1ลังใหญ่/1โหล โจ๊ก 2 ลัง หน้ากาก 28 กล่อง เจลแอลกอฮอสล์


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ท่านส.ส เชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิเขต 2 ได้มาเยี่ยมชม โรงพยาบาลสนามตำบลกุดน้ำใส และได้มอบ น้ำดื่ม 6 แพ็ค นม 4 ลัง มาม่า 1ลังใหญ่/1โหล โจ๊ก 2 ลัง หน้ากาก 28 กล่อง เจลแอลกอฮอสล์ 48 ขวด ถ้วยกระดาษใหญ่ 4 แถวใหญ่ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามตำบลกุดน้ำใส


2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23