องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 องค์บริหารส่วนตำกุดน้ำใส ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 5 สิงหาคม 2564  องค์บริหารส่วนตำกุดน้ำใส ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23