องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ออกแจกแพมเพริสบ้านตลาด ม.1 และ ม.13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับรพ.สต.กุดน้ำใสและนักบริบาลท้องถิ่นตำบลกุดน้ำใส ออกแจกแพมเพริสบ้านตลาด ม.1 และ ม.13  ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26
2022-08-24