องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ออกแจกแพมเพริสบ้านตลาด ม.1 และ ม.13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับรพ.สต.กุดน้ำใสและนักบริบาลท้องถิ่นตำบลกุดน้ำใส ออกแจกแพมเพริสบ้านตลาด ม.1 และ ม.13  ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03