องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ออกพ่นหมอกควันคอกโคกระบือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมบีสกิน ณ บ้านตลาด บ้านดอนเกษตร และบ้านวังเสมา


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันคอกโคกระบือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมบีสกิน ณ บ้านตลาด บ้านดอนเกษตร และบ้านวังเสมา
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03