องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธา


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณโคกหนองนาโมเดล บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 ต. กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26
2022-08-24