องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล


ตามที่รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
         องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วหน้าที่ทำการสำนักงาน และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
       ***ขอเชิญชวนพอแม่พี่น้องชาวตำบลกุดน้ำใสร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หรือสามารถลงนามถวายได้ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23