องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสำนักงาน


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสำนักงาน
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23