องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ เขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส


วันที่ 23 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางเบญจพรรณ ธรรมโชติ รองปลัด อบต.กุดน้ำใส ได้ดำเนินการตามโครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ เขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23