องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ออกแจกของขวัญงานวันเด็กตามโรงเรียน ในตำบลกุดน้ำใส จำนวน 7 โรงเรียน


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  นำโดย ท่านนายก สมมิตร  รื่นรวย  นายก อบต.กุดน้ำใส ได้ออกแจกของขวัญในงานวันเด็ก เนื่องในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่  11  มกราคม  2556 จำนวน  7  โรงเรียน  ในเขตตำบลกุดน้ำใส  โดยมี คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ร่วมออกแจกของขวัญตามโรงเรียนต่าง ๆ ในตำบลกุดน้ำใส
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23