องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช


วันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางเบญจพรรณ ธรรมโชติ รองปลัด อบต.กุดน้ำใส ได้ดำเนินการตามโครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ บ้านสำโรงโคก หมู่ 6,14 บ้านเดื่อหมู่ 5 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 3,10 และบ้านวังวัด 4

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23