องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพัก และให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัย ณ บ้านวังวัดหมู่ที่ 4


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และ นางสาวจันทร์เพ็ญ ค่ายใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และเจ้าพนักงานป้องกันฯ มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพัก และให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัย ณ บ้านวังวัดหมู่ที่ 4

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23