องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่บ้านผู้พิการบ้านวังเสมา ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


                 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสนำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  ผู้ใหญ่บ้าน ได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่บ้านผู้พิการบ้านวังเสมา ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03