องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่แตง พิพิธกุล ซึ่งเป็นมารดาของนางไสว โพธิ์ศรี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยมีนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นเจ้าภาพ ณ บ้านโพธิ์ทอง


                       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่แตง พิพิธกุล ซึ่งเป็นมารดาของนางไสว โพธิ์ศรี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยมีนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นเจ้าภาพ ณ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกุดน้ำใส

2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15