องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555


อบต.กุดน้ำใส ได้จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษาโดยการนำของ ท่านนายก สมมิตร   รื่นรวย  นายก อบต.กุดน้ำใส  พร้อมด้วยข้าราชการ  สมาชิก อบต.กุดน้ำใส หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23