องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


มวยการกุศล เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับ อปพร.ตำบลกุดน้ำใส


อบต.กุดน้ำใส ได้จัดมวยการกุศล เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับ อปพร. อบต.กุดน้ำใส เพื่อเป็นการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับชาวตำบลกุดน้ำใส อีกทั้งยังช่วยเหลือในหน่วยงานอื่นที่ให้ขอความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย




2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23