องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เข้าร่วมประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา พร้อมแจกปฏิทินปีใหม่ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา รร.บ้านวังเสมา รร.กุดน้ำใส และ รร.กุดน้ำใสพิทยาคม ต.กุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


        เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ  ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน  เข้าร่วมประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา พร้อมแจกปฏิทินปีใหม่ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา รร.บ้านวังเสมา รร.กุดน้ำใส และ รร.กุดน้ำใสพิทยาคม ต.กุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03