องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส โดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมด้วยสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสทุกแห่ง พสกนิกรตำบลกุดนำ้ใส ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03