องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เข้าร่วมเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิด การระบาดของโรคติดต่อ (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิด การระบาดของโรคติดต่อ (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ bca55

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03