องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”


วันที่ 3 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ  ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้จัดโครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ณ วัดจำปาทองบ้านตลาด หมู่ที่ 1 ,13 และวัดแจ้งบ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6,14 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติฤทธิ์ หมั่นอุตส่าห์ ปลัดอาวุโสอำเภอจัตุรัส เป็นประธานพิธีเปิด

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03