องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ  ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5,บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ,บ้านวังวัด หมู่ที่ 4 ,บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3,บ้านเหนือ หมู่ที่ 10

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03