องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากาอานามัย ให้กับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดัน ผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิด-5 ปี ในตำบลกุดน้ำใส


วันที่ 28 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงพื้นที่บ้านตลาดหมู่ที่1 และหมู่ที่ 13 แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากาอานามัย ให้กับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดัน ผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิด-5 ปี ในตำบลกุดน้ำใส

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03