องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอานามัย ให้กับ พระภิษุ สามเณร ทุกวัดในตำบลกุดน้ำใส


วันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และนางสาวจันทร์เพ็ญ ค่ายใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอานามัย ให้กับ พระภิษุ สามเณร ทุกวัดในตำบลกุดน้ำใส

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03